پایان نامه من کامل انجام شده اما نیاز به اصلاحات دارد، کمک شما چیست؟

من پایان نامه ام را کامل انجام داده ام، اما استاد راهنما اصلاحاتی را مطرح کرده اند شما انجام می دهید؟

بله ابتدا باید کار پایان نامه شما مورد بررسی قرار گرفته و کامنتها و اصلاحات مد نظر استاد راهنما هم مورد واکاوی و بررسی دقیق قرار بگیرد. بعد از بررسی دقیق شرایط فعلی پایان نامه شما؛ اقدامات لازم جهت اصلاح و تامین نظرات استاد راهنما انجام خواهد شد و هیچ جای نگرانی وجود ندارد

By |2021-11-21T22:28:38-01:00نوامبر 21, 2021|بدون ديدگاه

About the Author:

ثبت ديدگاه

Go to Top