آیا بابت تکمیل پایان نامه های ناقص، مشاوره ای ارائه می شود؟

آیا کارهای ناقص را شما تکمیل می کنید؟

بله کار شما در هر مرحله ای که باشد و هر نقصی که داشته باشد توسط اساتید مجتمع دانش داران مورد بازنگری، اصلاح و تکمیل قرار می گیرد. البته ترجیح ما همیشه این است که هر پروژه را از فاز صفر شروع کنید و از ابتدا طبق بالاترین استانداردهای دانشگاههای کشور انجام بدیم.

By |2021-11-21T22:32:16-01:00نوامبر 21, 2021|بدون ديدگاه

About the Author:

ثبت ديدگاه

Go to Top