آیا از پایان نامه ام امکان استخراج مقاله هم وجود دارد؟

از پایان نامه ام مقاله هم استخراج می شود؟

اگر پایان نامه شما با مشورت مشاورین مجموعه دانش دارن تهیه شده باشد، قطعا حائز شرایطی هست که بتوانید از محتوای پایان نامه یک یا دو مقاله استخراج کنید و در نشریات معتبر به چاپ برسانید؛ اما اگر پایان نامه را خودتان انجام داده اید یا اینکه در موسسات دیگر انجام شده است؛ باید از لحاظ علمی و فنی مورد بررسی قرار بگیرد اگر بار علمی مناسبی داشته باشد؛ در زمینه تهیه مقاله می تونیم در خدمت شما باشیم.

By |2021-11-21T21:52:36-01:00نوامبر 21, 2021|بدون ديدگاه

About the Author:

ثبت ديدگاه

Go to Top